Reseguiden's logotype

Reseguiden

Travel · Sweden

Upplev Sverige

Materialspecifikation

Kort specifikation
- Rubrik: max 45 tecken
- Text: max 250 tecken
- Bild: format 3x2, jpg, gif eller png, upp till 3 bilder
- Frånpris
- Reslängd
- "detta ingår"-lista med upp till 5 punkter (max 40 tecken/ punkt)
- Länk: gärna med mät-taggar

Rubrik:
Max 45 tecken (mellanslag inräknade).
Tips: Håll rubriken så tydlig och relevant som möjligt. Utropstecken är ej tillåtet i rubriken, men däremot i texten.
Text:
Max 250 tecken (mellanslag inräknade). Skriv ett kärnfullt budskap som relaterar till aktuellt resmål och/eller aktuell kategori. Observera att de första 65 tecknen kan komma att synas extra mycket vid vissa exponeringsytor, var därför noga med att hålla den första meningen extra relevant.
Bild:
En huvudbild + ytterligare 2 bilder. Format 300x200. Bilden är viktig för synligheten. Välj bilder med hög fotografisk och teknisk kvalitet, det höjer besökarens upplevda känsla för din produkt.
• Bilderna visas i format 3x2. Har din bild ett annat format kommer bilden att anpassas/ klippas.   
• JPG-, GIF- eller PNG-format.
• Maxstorlek 4MB.
• Rekommenderad upplösning 72dpi.
• CMYK-färger fungerar inte. 
• Logotyper, illustrationer, symboler eller text i bilden är inte tillåtet. 
"detta ingår"-lista:
Upp till 5 stycken med de viktigaste punkterna för just detta erbjudande.
Destination:
Välj den geografiska plats och nivå som bäst matchar innehållet i annonsen. 
Kategori:
Välj den kategori som passar bäst för annonsen. Det är lättare att välja en kategori om annonsen följer ovanstående riktlinjer och budskapet inte är för "brett".
Publiceringsdatum:
Datum från och till när annonsen ska vara synlig publikt. Var noga med att sätta ett korrekt slutdatum.
Länk:
Djuplänka - dvs. försök att länka till rätt sida på din hemsida. Om en annons handlar om t.ex. ett spa-paket, länka direkt till det paketet på din hemsida. Om syftet med annonsen är att få fler bokningar så bör det tydligt framgå på denna sida hur man bokar det aktuella paketet. Lägg gärna på mät-taggar i länken för bättre spårning.

Spara:
När du sparat ser du i Förhandsgranskningsrutan hur annonsen ser ut. Annonsen blir direkt publicerad - om publiceringsdatumen är aktuella.

Budget:
Du kan välja att styra din trafik genom att sätta en maxbudget på månadsbasis och/ eller dagsbasis. Vi rekommenderar både och.

Terms and Conditions