Receptfavoriter's logotype

Receptfavoriter

Food & Drink · Sweden

Receptfavoriter.se

Receptfavoriters besökare är från hela Sverige med tonvikt på storstadsregionerna.

Demografisk fördelning:

Stockholm 32%. Göteborg och Västra Götaland 17% och Malmö samt Skåne 15%.

Könsfördelning:

72% är kvinnor och 28% män.

Åldersfördelning:

24% är i ålder 25-34 år.
20% är i ålder 65+ å...
 Read more

Interests

Travel, Cooking, Recipes, Food & Drink, Dining

25-70
Age
28%
Males
72%
Females
Source: Google Analytics