Miljö & Utveckling's logotype

Miljö & Utveckling

Business · Sweden
Description
Miljö & Utveckling är medieplattformen för de som jobbar med, och brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor. Vår målgrupp återfinns i allt högre utsträckning på ledande positioner, och ansvarar för viktiga strategiska beslut. Vår målgrupp är därför i högsta grad intresserade av produkter och lösningar som hjälper dem i sin yrkesroll och givetvis även av fortbildning och nätverksmöjligheter.