Description
Nå direkt ut till hushållen med era produkter genom Receptmedverkan eller Sampling i ICAs måltidslösning: Matkassen.
Konceptet drivs centralt och alla recept och menyer tas fram av ICAs egna kockar.

Räckvidd: 15 000 kassar/vecka