Fremtidens Byggenæring's logotype

Fremtidens Byggenæring

Advertising · Oslo, Norway
Fremtidens Byggenæring - Magasin

Fremtidens Byggenæring - Magasin

Print (Non-module Based)
Utgivelsesplan 2019
1. utgivelse - Mars
Tema: Rekruttering/utdanning, Næringsbygg, Energi og belysning, Arbeidsklær, BIM, Verktøy og maskiner.
Materialfrist uke 6

2. utgivelse - Mai
Tema: Tak, Betong, Rehabilitering, Smarthus løsninger, Byutvikling, Miljøvennlig byggematerialer.
Materialfrist uke 18

3. utgivelse - August
Tema: Restaurering/ombygging, Tre/trekonstruksjoner, Brannsikring, Grønn bygging, BIM.
Materialfrist uke 26

4. utgivelse - Oktober
Tema: Tak/Fasade/Glass, Adgangs- kontroll, Entreprenører, Arbeids- bekledning og verneutstyr, Nye materialer/produkter, Isolasjon, HMS.
Materialfrist uke 38

5. utgivelse - Desember
Tema: Skolebygg og barnehager,Sykehusbygg/Helsebygg, Arkitekter/Rådgivere/Konsulenter, Eiendom, «Året som gikk».
Materialfrist uke 50

Contacts