Fremtidens Byggenæring's logotype

Fremtidens Byggenæring

Advertising · Oslo, Norway
Fremtidens Byggenæring - Magasin

Fremtidens Byggenæring - Magasin

Print (Non-module Based)
  1. 1. utgivelse – Primo April 
Tema: Rekruttering/utdanning, Næringsbygg, Arkitektur, Arbeids- bekledning og verneutstyr, BIM, Verktøy og maskiner, Brannsikring, Tak/fasade/Glass, Isolasjon
Materialfrist uke 12 
  1. OBS: Ekstra distribusjon på Eliaden 26-28 mai på Norges Varemesse

  2. 2. utgivelse – Medio August 
Tema: Betong, Rehabilitering, Smarthus løsninger, Byutvikling, Grønn og bærekraftig bygging, Tre/trekonstruksjoner, Energi og belysning, HMS
Materialfrist uke 26


  1. 3. utgivelse – Medio Desember 
Tema: Restaurering/ombygging, Skolebygg og barnehager, Sykehusbygg/Helsebygg, Kulturbygg, Miljøvennlig byggematerialer, Rådgivere/Konsulenter
Materialfrist uke 48

Contacts