Fremtidens Byggenæring's logotype

Fremtidens Byggenæring

Advertising · Oslo, Norway

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring er et av Norges største beslutningstaker magasin med tilhørende fagportal fremtidensbygg.no med hovedfokus på byggenæringen.

Her treffer dere ledere og beslutningstakere på tvers av bransjen.

Magasinopplag – grupper
- Entreprenører, bygg- og tømremestere, leverandører - 7 ...
 Read more

Interests

Bygg, Entreprenør, Arkitektur

20-65
Age
60%
Males
40%
Females

Opplagsfordeling

Entreprenører/bygg- og tømrerm./leverandører
40%
Planleggere, arkitekter, rådgivere og eiendomsselskaper
30%
Offentlige og private byggherrer
20%
Skoleverket, politikere, media og reklamebyråer
10%
Source: Own Survey
Magasinopplag – grupper