Fokus Agri & Food's logotype

Fokus Agri & Food

Media · Belgium
Description
Kenmerkend voor de Belgische landbouwsector is de structurele afname
van het aantal landbouwbedrijven. In 37 jaar tijd, van 1980 tot 2017, verdween 68% van de landbouwbedrijven in ons land (statbel: Kerncijfers
Landbouw 2017).

Het moge duidelijk zijn: de landbouwer van weleer is een uitstervend ras.
Anno 2018 zien we nieuwe boeren op nieuwe gronden opduiken. Hun
gemene deler? Ze maken amper gebruik van landbouwgrond, nochtans
een kostbaar goed in onze dichtbevolkte en dichtbebouwde regio. Het
nieuwe agrarische landschap wordt geleid door innovaties om economische ontwikkelingen te kunnen realiseren. Daardoor wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke uitdagingen zoals het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2020.

Voor welke uitdagingen staan Vlaamse landbouwers? Welke rol speelt de
overheid? Wat hebben IoT (Internet of Things, red.), smart farming en andere innovaties daarmee te maken? Spreken we dan over globaal, of lokaal? Het antwoord op al deze vragen en meer lees je in deze bijlage van
Fokus Milieutechniek, de bijlage die inzichten van experts combineert
met de werkelijke stand van zaken. Zo stimuleert deze bijlage samen met
de bedrijven de toekomst, want die begint nu.
24-65
Age
56%
Males
44%
Females
Influencers