Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning er et av Norges største beslutningstaker magasin med tilhørende fagportal eiendomsforvalt.no med hovedfokus på eiendomsbransjen.

Her treffer dere ledere og beslutningstakere på tvers av bransjen. Vår primære målgruppe er; investorer, eiendomsbesittere, meglere og forvaltere.

M...
 Read more

Interests

Eiendom, Bygg, Investeringar, Penge og investering

24-65
Age
65%
Males
35%
Females

Opplagsfordeling

Eiendomsforvaltere, byggdriftere, byggeiere
40%
Investorer, meglere, kapitalforvaltere, bank og finans
20%
Entreprenører, planleggere, arkitekter, rådgivere
15%
E-verk, flyplasser, hoteller
10%
Eiendomsavdelinger i stat, fylker og kommuner
10%
Høgskoler og universiteter, politikere, media og reklamebyråer
5%
Source: Own Survey