Print

Print

Print (Non-module Based)
Avbestilling av annonseplass blir fakturert med 30 %. Avbestilling etter materiellfrist blir fakturert 100%. Avbestilling må skje skriftlig.