341 000
Readership
50
Issues/Year
141 250
Circulation
110 554
Subscribers
137 min
Reading time
Source: Kantar Sifo, Orvesto Konsument 2018 Helår, Upplagan består av sålda ex (pren och lösnummer) och läsning i Readly