MAGASINET FOR DEN PROFESJONELLE BONDEN

Vår målgruppe:
• Den aktive og profesjonelle gårdbrukeren

Norsk Landbruk skal være:
• Den faglige spydspissen innen landbruket
• En uavhengig og inspirerende rådgiver
• Innovativ og troverdig

Norsk landbruk holder leserne faglig oppdatert innen:
• effektivisering av driften
• det nyeste innen tekn...
 Read more

Interests

48
Age
66%
Males
34%
Females