Norsk Landbruk

Utforming / endring av annonsemateriell

Produksjon og endring av annonsemateriell faktureres kr. 850,- per påbegynt time.

Avbestillingsfrist

Frist for avbestilling av annonse er 6 uker før utgivelse.

Betalingsfrist

Per 14 dager fra fakturadato.

Materiell

Materiell leveres på e-post: annonse@tunmedia.no
NB! Alt materiell må merkes: Norsk Landbruk utgave/år. Annonser som skal i Norsk Landbruk må leveres elektronisk, enten som høyoppløselig PDF eller som vedlegg med alle løse elementer.
Filene må være komplette og inneholde alle fonter og illustrasjoner. Alle fargeillustrasjoner skal være i CMYK. Minimum oppløsning på bilder: 300 dpi.
Utfallende annonser: Legg til 3 mm for beksjæring på alle sider. Må leveres med skjæremerker. Plasser tekst og viktige elementer minst 5 mm innenfor nettoformatene.

Bilag

Vi gir deg pris på bilag etter form, vekt, antall/utvalg. For mer informasjon ta kontakt med din faste kontaktperson i annonseavdelingen eller ring 21 31 44 44.

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Tekniske data

Trykk opplag: 12 000
Format: 210 mm x 297 mm
Spaltebredde: 45 mm
Farger: 4-f
Raster: 70 linjer pr cm (Stokastisk)

Annonsebestilling

Annonseavdelingen
Tlf: 21 31 44 44
annonse@tunmedia.no
eller din faste kontaktperson i Tun Media.

Betingelser

Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i overensstemmelse med norsk lov, godmarkedsføringsskikk og god reklameskikk. Tun Media AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Tun Media AS påføres som følge av annonsen. Tun Media AS’ maksimale erstatningsansvar er oppad begrenset til annonsens kostpris. Annonsøren plikter å innlevere annonsen i avtalt format og innen angitte frister. Tun Media AS har ikke plikt til å ta inn annonser som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.
 • Norsk Landbruk - Papir
  • Products
  • Utforming / endring av annonsemateriell
  • Avbestillingsfrist
  • Betalingsfrist
  • Materiell
  • Bilag
  • Trykkeri
  • Tekniske data
  • Annonsebestilling
  • Betingelser
 • Nett og mobil