VÅRE MÅLGRUPPER

• Næringsdrivende i distriktene
• Landbruket (bønder og skogeiere)
• Alle som har en rolle i distriktsdebatt- og utvikling
• Alle som er engasjert i EU-saken


Interests

55
Age
58%
Males
42%
Females