Bondens hovedorgan og medlemsavis

Vår målgruppe:
• Bonden og landbruket

Bondebladet skal være:
• Landbrukets viktigste informasjonskilde
• Landbrukets viktigste annonseformidler
• Inspirasjonskilde og identitetsbærer for folk som satser innen landbruksnæringen

Bondebladet skriver om:
• Nasjonal og internasjonal landbrukspoli...
 Read more

Interests

51
Age
59%
Males
41%
Females