Eiendomsforvaltning
Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning

Advertising Norway
A part of Value Publishing
Fagmagasinet Eiendomsforvaltning er Norges største beslutningstaker magasin rettet mot hele eiendomsbransjen alt fra forvaltere av eiendom til eiere og leverandører. Eiendomsforvalting er med sitt opplag på 20.855 eksemplarer per nummer uten sammenligning Norges største, nisjeorienterte fagmagasin rettet mot hele eiendomsnæringen i vårt langstrakte land. 

Det tilhørende nettstedet Eiendomsforvalt.no oppgave er å oppdatere våre lesere om aktuelle nyheter og fordypende fagstoff presentert på en journalistisk innsiktsfull, poengtert og underholdende måte.

Redaksjonell uavhengighet er viktig for oss. Å kunne garantere at vi levere nyheter som ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske parti, er et prinsipp vi setter høyt. Fremtidens Byggenæring har en rekke sterke samarbeidspartnere og støttespillere som er med på å styrke vårt produkt.
Read more