Norr Media
Norr Media

Norr Media

Nyheder Sverige
En del af NTM
Vi är ett av Sveriges ledande medieföretag och ägare av morgontidningarna Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten, gratistidningarna Extra Boden, Extra Luleå, affärstidningen och affärssajten Norrbottens Affärer samt produktionsbolaget Teknomedia Norr och distributionsbolaget Norrbottens Media Distribution AB. NMAB äger också 50 procent av tryckeribolaget Tryck i Norrbotten AB.
Læs mere

Specifikationer

Name
Materialspec Digital Display
Materialspec Webb-tv
Materialspec Sociala Medier
Färdigt material till tidning eller bilaga
När vi ska göra din annons
Bokning av annons
Material