Vi kjører ekstradistribusjoner en gang i måneden (med unntak av juli), der avisa blir levert til alle husstander i området. Hele 40.000 husstander mottar Demokraten disse dagene. Ta kontakt med Ingrid Thunshelle for å få tilsendt plan for ekstradistribusjon og et godt tilbud på annonsering.
Published 21 may 2019