Mobil Digitalt Reklamblad

name
Dagens Nyheter
Nationale Nachrichten Schweden
Vollbild

Beschreibung

En swipeprodukt baserad på PDF.
PDF-filen ska vara i stående format och alla sidor måste ligga i en och samma PDF-fil.