Tidningens format: 271 x 392 mm 
Satsyta helsida: 248 x 372 mm 
Satsyta uppslag, utfallande mot mitten: 519 x 372 mm 
(248 + 23 + 248 = 519 mm bred x 372 mm hög) 
Raster: 100 linjer/tum 
Upplösning på bilder: 200 dpi 
Punktförstoring: ca. 26% 
Maximal sammanlagd färgmängd: 240% 
Tryckförfarande: rulloffset 
ICC-profil: ISOnewspaper26v4.icc
Lämningstid: 2 arbetsdagar före utgivningsdag

Teknisk information
Bilagans format: 271 x 392 mm
Satsyta helsida: 248 x 372 mm
Satsyta uppslag, utfallande mot mitten: 519 x 372 mm (248 + 23 + 248 = 519 mm bred x 372 mm hög)
Raster: 100 linjer/tum
Upplösning på bilder: 200 dpi
Punktförstoring: ca. 26%
Maximal sammanlagd färgmängd: 240%
Tryckförfarande: rulloffset

Bilder
Bilderna skall vara 200 dpi samt konverterade till CMYK med ICC-profil: ISOnewspaper26v4.icc
Typsnitt
Alla typsnitt skall vara inkluderade i PDF-filen. Svart text bör vara endast svart (K), ej cyan (C), magenta (M) eller gul (Y). Negativ (vit) text på färgplatta bör vara minst 12 pt, sanserif och halvfet stil pga. risken för misspass och punktförstoring.
Färgläge
Alla färger skall vara CMYK. Pantone- dekor- eller RGB-färg får inte förekomma. Svartvit sparas som gråskala.
Filformat
PDF-filer version 1.3, 1.4 eller 1.5 med inbäddade bilder och typsnitt. Varje enskild sida sparas och levereras som separat PDF-fil. OPI-kommentarer får inte förekomma.
PDF-profiler
Använd TU:s profiler (www.dagspress.se) för Distiller och Indesign för att skapa tryckanpassade PDF-filer.
Testsidor
Om det är första gången ni levererar material till oss skall testsidor skickas till Dagens industri för teknisk granskning senast fem dagar före materialdag.

PDF-kontroll
Följande saker är viktiga att kontrollera: - Innehåller annonsen alla objekt som behövs? - Används enbart CMYK eller gråskala? - Har bilderna rätt upplösning? - Går annonsen att skriva ut? För att kontrollera detta krävs någon form av verktyg för kvalitetssäkring. Vi föreslår:- Callas - Pitstop - Acrobat Professional Läs mer på www.dagspress.seMaterial som inte levererats enligt ovan samt enligt TU:s rekommendationer och därmed måste vidarebearbetas debiteras per påbörjad arbetstimme.

Leveranssätt
Högupplösta, tryckanpassade PDF-filer levereras via FTP.  Döp filerna till bilagans namn, publiceringsdatum och sidnummer (01, 02, 03 osv.) OBS! Ladda upp filerna direkt på FTP:n, ej i mappar.

Kontakta anna.olsson@bonniernews.se alternativt prepress@boldprinting.se för internetadress samt inloggningsuppgifter. 

Materialdag
Tre arbetsdagar före utgivningsdag.

Innehållsgranskning
Senast fem dagar innan materialdag skall en lågupplöst version av hela bilagan sändas till Di för godkännande av innehåll:

 anna.olsson@bonniernews.se 

mats.lagus@bonniernews.se 

magnus.hedberg@bonniernews.se 

Extraupplaga
För att beställa extraupplaga, kontakta Dagens industri för prisuppgift och villkor senast tre veckor före utgivningsdag.