Döp filen till annonsörens namn + införingsdatum.

Lämna här: https://annonsmaterial.bonniernews.se/

 

Materialmanual