Bokning
Samtliga bokningsönskemål skall ske skriftligen till Dagens industri. För att gälla som en aktiv bokning skall en skriftlig bekräftelse ha erhållits från Dagens industri.

Omfång och vikt
Vid bokning av sektionering skall önskat omfång anges. Eventuella ändringar i omfång skall meddelas Dagens industri i god tid innan utgivning. Vid bokning av ibladad eller inklamrad bilaga skall önskat omfång, format samt vikt anges.

Avbokning
Avbokning eller önskemål om flytt skall ske senast fem veckor före bokad publiceringsvecka. Om avbokning/flytt meddelas senare än så kommer ni att debiteras 50% av det avtalade beloppet.

Bilagans avsändare
Det är ett absolut krav att inga missförstånd eller misstolkningar kan göras vad gäller bilagans avsändare och/eller producent. Dagens industri får inte framstå som avsändare eller producent av bilagan. Begrepp som “utgivare av denna...” får inte användas i bilagan eller i säljmaterial för bilagan. Istället rekommenderas begrepp som “producent” eller “producerad i samarbete med...” Begrepp som “ansvarig utgivare” eller “chefredaktör” får heller inte användas.

Annonsmarkering
Hela bilagan är att betrakta som en annons och skall därför annonsmarkeras enligt TU:s bestämmelser. Första sidan och varje helsida skall överst ha en annonsmarkering med en höjd av 7 mm: “HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN...” På höger och vänster sida om denna text ordet “ANNONS”. Undantag är sidor med konventionella helsidesannonser. (Exempel på tidigare annonsbilagor kan ses i arkivet på dagensindustri.se/vara-tidningar/bilagor).

Produktionsrutan
produktionrutan skall följande information finnas med:- Kontaktinformation till avsändaren- Texten “Medföljer som bilaga i Dagens industri + månad + år” (kan alternativt läggas på första sidan)- Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

Layout
Bilagans utseende måste tydligt skilja sig från Dagens industri. Det skall tydligt framgå att bilagan inte är en produkt från Dagens industri. Bilagans typsnitt får ej efterlikna de typsnitt som Dagens industri använder.

Innehållsgranskning
Dagens industri skall alltid ges möjlighet att före tryck granska bilagan och dess innehåll. Därför behöver vi i god tid före tryckdag HELA bilagan i sin slutliga version för att kunna granska och återkoppla till kund om eventuella ändringar. En lågupplöst PDF mailas till:anna.olsson@bonniernews.se mats.lagus@bonniernews.se magnus.hedberg@bonniernews.se Dagens industri äger rätten att stoppa en bilaga som inte följer gällande regelverk och tidningens policy för annonsering.

Distributionsdag
På grund av redaktionella eller tekniska skäl kan Dagens industri komma att ändra utgivningsdatum för bilagan eller distribuera bilagan under två eller flera utgivningsdagar.

Överupplaga vid sektionering
När Dagens industri trycker bilagan ingår en överupplaga på upp till 100 ex samt transport till en adress inom Sverige utan kostnad. Större upplagor och/eller fler transporter enligt offert. Önskemål om större överupplaga meddelas minst fyra veckor innan utgivning.

Reklamation
Vid reklamation av annonser skall detta göras senast 10 arbetsdagar från införingstillfället. Material som inte uppfyller TU:s ”Bestämmelser för annonsförmedling" och "Normer för annonsering” kan inte reklameras.

Observera att kunden
- ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med kraven ovan. - ansvarar för att hålla deadlines gällande innehållsgranskning och leverans av material.