80 455
Følgere
-447
Nye følgere/Måned
4 946
Reaktioner/Måned