Proff.no (Proff AS)'s logo

Proff.no (Proff AS)

Medier · Norway
Beskrivelse
Av våre brukere er 67% beslutningstakere i norsk næringsliv.
Proff er en nyttetjeneste for det norske næringsliv. Vi leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.
25-55
Alder
59%
Mænd
41%
Kvinder