Affärsvärlden's logo

Affärsvärlden

Finans · Sweden

Mobil

Desktop

Nyhetsbrev

Riktade EDR

Materialspecifikation digitalt


Materialspecifikation digitalt
Materialet ska hålla sig inom angivna mått, vikter och vara oss tillhanda 3 arbetsdagar före kampanjstart. Önskas högre vikt – kontakta traffic.
Lämna annonsmaterial för banners:

Displayannonering affärsvärlden.se
Filformat: GIF, JPG, PNG och Third-party script.
Maxvikt: 100 kb.
Webbläsare: Annonserna fungerar i de webbläsare som listas nedan: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome.
För specialformat ska material vara oss tillhanda 8 arbetsdagar innan kampanjstart.

Vi hostar inte HTML-material.

Displayannonsering Nyhetsbrev
Filformat: GIF, JPG och PNG. Maxvikt: 50 kb. Animerade banners fungerar inte i Outlook 2007. Därför rekommenderar vi statiska banners.
Riktat eDR
Materialet levereras som en htlm-fil. Kunden hostar bilderna på egen webserver. Använd enkel html – inga hänvisningar tillCSS-filer, Javascript eller flashfiler. Kom ihåg: Styling får göras med inline-CSS. Ju enklare desto bättre. Viktiga budskap bör inte skrivas i bilder då det inte är säkert att mottagaren väljer att hämta hem bilder. Viktigt att leverera önskad ämnesrad, pre header samt e-postadresser till de personer som vill ha korrektur innan utskicket. Ämnesraden bör inte vara identisk med pre headern. Om kunden har egen mätning/tracking av mailet så kan den störa vår mätning, uppkommer störningar så kan vi avaktivera vår mätning och kan således inte leverera statistik på utskicket.

Materialdag för EDR: Fem arbetsdagar före utskick.

Lämna annonsmaterial för EDR: