Brands
Influencers
Agencies
Agriculture · Norway

Bondebladet

Audience Bondens hovedorgan og medlemsavis

Vår målgruppe:
• Bonden og landbruket

Bondebladet skal være:
• Landbrukets viktigste informasjonskilde
• Landbrukets viktigste annonseformidler
• Inspirasjonskilde og identitetsbærer for folk som satser innen landbruksnæringen


Bondebladet skriver om:
• Nasjonal og internasjonal landbrukspolitikk
• Debatt og organisasjonsnytt
• Næringsutvikling knyttet til gård og bygd
• Produktnyheter og utvikling innen landbruket

Gender distribution

Women
41%
Men
59%

Advertise with Bondebladet

Request to advertise with Bondebladet

  • Free of charge
  • Sent directly to Bondebladet
  • No commitments