Arkitekten

Arkitekten

Advertising · Sweden

Om Arkitekten

Arkitekten är Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning. Den går ut till förbundets 14 000 medlemmar – arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Tidningen når även läsare inom bland annat bygg och förvaltning samt beslutsfattare på kommunal och riksnivå.

 • Tidningen skickas hem till alla medlemmar.

 • 6 av 10 läser hälften eller mer av tidningen. Arkitekten är den mest lästa tidningen bland arkitekter.

 • 9 av 10 tycker att tidningen är ganska eller mycket bra.

 • 59 % uppger att de har agerat på något sätt efter att ha läst en annons i Arkitekten eller på arkitekten.se.

 • 9 % svarar att de har föreskrivit en produkt eller tjänst efter att ha läst en annons i Arkitekten.

Verified profile

The company information is verified by Ocast for increased safety and security.

Member since 2020
The profile was created 5 Feb 2020

Arkitektens advertising channels

 • Display
 • Native
 • Print
 • Inserts
 • Magazines
 • Newspapers
 • DOOH
 • Events
 • Newsletters

Arkitektens products

Arkitekten has 7 products within Display, Native, Print and more.

View all products

Arkitektens team

Show all contacts