Full screen

Description

 

HEDMARK OPPLAND BY

I samkjøringspakken Hedmark Oppland By finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Hedmark Oppland By når du daglig ut til 122 341 lesere. Samlet opplag er 94 558 og en leserdekning på 36 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

 

Avis Utgiversted    Netto opplag    Antall lesere    Leserdekning    Utgivelsesdager   
Glåmdalen Kongsvinger 14 962 21 700 40 % man-lør
Gudbrandsdølen Dagningen    Lillehammer 22 772 33 800 43 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 612 34 500 39 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 793 30 100 39 % man-lør
Østlendingen Elverum 16 419 20 800 32 % man-lør

 

F&M 21/2

Opplagstall hentet fra MBL 21/2

Product details

Leserdekning
36 %
Antall lesere
122 341
Totalt godkjent netto opplag
94 558

Products

Sold by