Full screen

Description


FINNMARK

I samkjøringspakken Finnmark finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Finnmark når du daglig ut til 18 144 lesere. Samlet opplag er 14 042 og en leserdekning på 25 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis   Utgiversted   Netto opplag    Antall lesere    Leserdekning       Utgivelsesdager   
Dagbladet Finnmarken              Vadsø6 2498 873
32 %man/ons/tor/fre
Finnmark DagbladHammerfest7 79310 681
27 %man/ons/tors/fre

Totalt godkjent netto opplag, lesertall inkl. eAvis

F&M 21/1

Product details

Leserdekning
25 %
Antall lesere
18 144
Totalt godkjent netto opplag
14 042

Products

Sold by