Full screen

Description

Aktuell Hållbarhet konferenser är utformade för att attrahera en tydlig och väl definierad målgrupp. Målgrupperna kan variera från konferens till konferens men med en gemensam nämnare - alla är beslutsfattare, opinionsbildare och proffs med behov, mandat och budget.

Ta därför hand om era kunder, leverantörer och övriga intressenter på plats! De flesta har rest från hela Sverige och norra Europa för att få ta del av viktiga nyheter, inspiration och för att dela erfarenheter. Vi erbjuder unika tillfällen att imponera på våra inflytelserika besökare på det sätt som passar er bäst.

Vi uppdaterar konstant våra program vill du veta exakt vad vi planerar för 2020 kontakta oss så skickar vi kalendarium och berättar mer om dina möjligheter att vara med oss!

18  mars 2020: Hållbara finanser medarrangör Dagens industriSyfte: Att vara en oberoende mötesplats där kapitalägare, kapitalförvaltare och aktörer verksamma i finanssektorn får värdefull kunskap och insikter. Vi fokuserar på hur det förvaltade kapitalet kan bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. En mötesplats där branschens olika aktörer kan utbyta erfarenheter samt bygga nätverk och expertis kring en modern och långsiktigt hållbar finansiering och förvaltning.

Målgrupp: Kapitalägare och kapitalförvaltare inom såväl privat som offentlig sektor och frivilligsektorn. Vi ser även besökare från offentliga aktörer som letar efter hållbara sätt att finansiera exempelvis nya byggprojekt och infrastruktur ca 200 deltagare. Lokal: IVA. Partneransvarig Norah.miller@aktuellhallbarhet.se

31 mars 2020: Byggforum
Syfte: Ge vägledning för bygg- och fastighetsbranschen, gemensam förståelse för hållbarhetsutmaningarna, spetskompetens att hantera dem samt att främja affärer med företag som erbjuder lösningar i form av både produkter och tjänster. Målgrupp: Personer som arbetar med hållbarhetsfrågorna på både strategisk och på mer praktiskt nivå inom hela bygg och fastighetssektorn. Samlade representanter från fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, arkitekter, materialleverantörer, branschorganisationer, politiskt aktiva samt anställda inom offentligsektor som är involverade i byggprocessen. Titlar som ansvar för strategi, affärsutveckling, materialval och/eller miljö- och hållbarhetsfrågor finns på plats ca 250-300 deltagare.
Lokal: Marriott Kungsholmen Partneransvarig Carina.minuer@aktuellhallbarhet.se

22 april 2020: Ekotransport 2030 med fokus på Frankrike
Syfte: Konferensen startades för att följa upp och trycka för politiska löften om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Målet har ett betryggande politiskt stöd, elektrifieringen har tagit fart, snabbtåg är på agendan, skatter och subventioner anpassas för att få till omställningen. Men fortfarande går det för sakta och konferensen behövs mer än någonsin.

Målgrupp: 
Deltagarna kommer från alla sektorer som deltar i omställningen till framtidens transportlösningar. Över 60 procent av besökarna kommer från det privata näringslivet. Samtliga berörda sektorer är representerade men vi ser ett stort engagemang från företag inom energi- och drivmedelssektorerna, fordonsleverantörerna, entreprenörer med cirkulära lösningar i digitaliseringens kölvatten, kollektivtrafikbolag samt de stora teknik- och infrastrukturkonsulterna, över 450 deltagare. Lokal: Münchenbryggeriet. Partneransvariga 

Norah.miller@aktuellhallbarhet.se 

6 maj 2020: Hållbart Näringsliv ”Rundabordssamtal” (halvdag)Syfte: Konferensen Hållbart näringsliv har i uppgift att lyfta svenska bolags och dess företagsledningars kunskaper och insikter om hur hållbarhetsfrågorna påverkas och förändrar förutsättningarna för näringslivet. På eventet i maj bjuder vi tillsammans med partnerföretag in till 4 spännande rundabordssamtal. För att komma djupare ner i ämnet har vi ca 2 timmar för dessa samtal samt moderator med goda kunskaper inom området.Målgrupp: Inbjudna gäster för dagen valda ämnen. Exempel på deltagare är företagsledningar på medelstora och stora bolag, hållbarhetschefer/hållbarhetsansvariga, styrelseledamöter i svenska bolag, investerare, kapitalförvaltare och andra aktörer i finansbranschen. jenny.elmqvist@aktuellhallbarhet.se

14 maj 2020: Hållbar Kommun Syfte: 
Hjälpa kommunerna att bedriva ett proaktivt och lönsamt hållbarhetsarbete genom att erbjuda en lösningsorienterad mötesplats. Idédiskussion blandas med erfarenhetsutbyte, konkreta lösningar, produkter och tjänster. I anslutning till konferensen pågår även Stora Samhällsgalan i regi av Dagens Samhälle.Målgrupp: Politiker och tjänstemän inom kommunerna som äger kommunstrategiskt ansvar och/eller ansvar för miljö och hållbarhetsfrågor och som aktivt söker strategier och lösningar för sin kommun. Vi bjuder in nyvalda politiker och räknar med ett stort antal politiker på plats ca 250-300 deltagare. Lokal: Marriott Kungsholmen. Partneransvarig  eva.linder@aktuellhallbarhet.se

29juni - 2 juli 2020: Almedalen
Almedalens viktigaste mötesplats för hållbarhet, över 40 seminarium, 3 mingel och ca 4 000 deltagare under 4 dagar. Vi erbjuder även rundabordssamtal på Wisby strand Lokal: Gotlands Museum. Partneransvarig jenny.elmqvist@aktuellhallbarhet.se

24 september 2020: 
Klimateffekter 2020Syfte: Att bidra till en framgångsrik och effektiv klimatanpassning av det svenska samhället. Målgrupp: Konferensen riktar sig primärt till de som arbetar med, ansvarar för eller berörs av klimatanpassningsfrågor i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och i näringslivet ca 200-250 deltagare. Lokal: Marriott Courtyard. Partneransvarig Carina.minuer@aktuellhallbarhet.se

8 oktober 2020: Livsmedelsforum Malmö samtidigt som Future Food Forum
Syfte: Konferensens syfte är att syna och skapa en dialog kring de hållbarhetsutmaningar livsmedelsbranschen står inför. Målgrupp: är beslutsfattare (även politiker), experter och strateger från hela livsmedelskedjan- från produktion till konsumtion. På plats ser vi exempelvis personer som arbetar strategiskt och äger ansvar för miljö- och hållbarhet och livsmedelsinköp i sina organisationer. Konferensen vänder sig till personer inom både privat och offentlig, 300 deltagare samt ytterligare ca 200 deltagare från Future Food Forum. Lokal: Studio i Malmö Partneransvarig Carina.minuer@aktuellhallbarhet.se

18 november 2020: Hållbart Näringsliv tillsammans med Dagens industriSyftet: Konferensen Hållbart näringsliv har i uppgift att lyfta svenska bolags och dess företagsledningars kunskaper och insikter om hur hållbarhetsfrågorna påverkas och förändrar förutsättningarna för näringslivet. Genom att förse dessa beslutsfattare med relevant kunskap, initierad expertis och lösningar som hjälper dem att strategiskt och praktiskt att hantera utmaningarna stärks bolagens konkurrenskraft och lönsamhet. 

Målgrupp: 
Företagsledningar på medelstora och stora bolag. Hållbarhetschefer/hållbarhetsansvariga på mellanstora och stora bolag. Styrelseledamöter i svenska bolag. Investerare, kapitalförvaltare och andra aktörer i finansbranschen. Det är personer som fattar strategiska beslut kring bolagens utveckling, hur angelägna hållbarhetsfrågorna ska hanteras och vilka stora investeringar som ska göras ca 500-600 deltagare. Lokal: Clarion Skanstull. Partneransvarig jenny.elmqvist@aktuellhallbarhet.se Norah.miller@aktuellhallbarhet.se

19 november 2020: Hållbart Näringsliv tema CSR med fokus på kommunikation och ledarskap
Syftet: Under denna dag fokuserar vi på samarbeten med bl.a. NGO:er hur skapar man en riktigt bra kampanj baserat på samarbeten, eller hur lyfter man samarbeten i en organisation så att det sker på riktigt? Globala målet nr 17 står i stort fokus denna dag.Målgrupp: Kommunikatörer, marknadsförare, PR-ansvariga, HR-chefer, VD, Chefer med personalsnavar.ca 200-300 deltagare. Lokal: Clarion Skanstull. Partneransvarig jenny.elmqvist@aktuellhallbarhet.se Norah.miller@aktuellhallbarhet.se

Februari 2021: Cirkulär ekonomiSyfte: Konferensen Cirkulär ekonomi i praktiken är att stimulera och verka för en mer resurseffektiv hållbar ekonomi med cirkulära flöden av material och råvaror. Skiftet kräver nya politiska styrmedel, incitament, affärsmodeller och ett paradigmskifte inom produkt och tjänstedesign. Konferensen samlar företrädare från politiken, akademin och näringslivet, för att tillsammans skapa övergången till en cirkulär ekonomi.Målgrupp: Beslutsfattare och strategiskt ansvariga från näringsliv och offentliga myndigheter. Den skräddarsys för personer som berörs av omställningen till en cirkulär ekonomi. Hållbarhetschef, strateg, affärsansvarig, vd är exempel på titlar ca 250 deltagare. Lokal: Marriott Courtyard. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till med din kommunikation? 
Kontakta din kundansvarige på Aktuell Hållbarhet alternativt till Norah.miller@aktuellhallbarhet.se carina.mineur@aktuellhallbarhet.se eva.linderl@aktuellhallbarhet.se
Alternativt Jenny Elmqvist Försäljningschef Aktuell Hållbarhet 070 090 37 69 jenny.elmqvist@aktuellhallbarhet.se 

Products

Sold by