Brands
Influencers
Agencies
Formats and prices
Full screen

Öka läkarnas kunskaper inom olika terapiområden genom professionella utbildningar och tester. Utbildningen genomförs digitalt på PraktiskMedicin.se och i pappersformat på arbetsplatsen. Utbildning och test tas fram tillsammans med specialist/allmänläkare.

PraktiskMedicin.se